Komitet Inicjatyw Społecznych

Misja 
Mieszkańcy wsi postanowili na zebraniu wiejskim przystąpić do budowy budynku wielofunkcyjnego, aby służył pod Ośrodek Zdrowia oraz jako Dom Kultury. Po zarejestrowaniu w Sądzie Stowarzyszenie przystąpiło do zbierania funduszy na zakup działki pod budowę, a następnie na projekt budynku. 

Prowadzone działania 

Pierwszym celem Komitetu było zakończenie drogo wojewódzkiej do Krzeszowic, która była budowana od 25 lat. Po zakończeniu załatwiono komunikację autobusową Racławice - Krzeszowice. Założono 50 numerów telefonów. Wybudowano w czynie społecznym 5 wiat przystankowych. Założono gazyfikację wsi. Następnie przystąpiono do wykupu działki pod budynek wielofunkcyjny. Fundusze zbierano od mieszkańców Racławic, którzy opodatkowali się po 500 zł., po zakupie działki przystąpiono do projektu budynku. Po opracowaniu projektu finansowanego w całości przez mieszkańców, wystąpiono o pozwolenie na budowę i przejęcie budowy przez Urząd Gminy. Komitet przystąpił do telefonizacjicałej wsi. Po opracowaniu projektu założono 250 numerów abonamentów we wsi. Komitet pilotował :

-Budowę masztu telewizyjnego, gdyż wieś znajduje się w dużym wąwozie i nie miała odbioru telewizji ani telefonii komórkowej. 

-Budowę wodociągów wiejskich 

-Gazyfikacje wsi

-Rozpoczął starania o skanalizowanie wsi i wybudowanie oczyszczalni ścieków ,na dzień dzisiejszy skanalizowano 50% miejscowości.

Komitet wykonał wraz z górnikami Racławic i Czubrowic odnowiono dzwonnice wraz z przelaniem dwóch dzwonów, gdyż były popękane.

 

W chwili obecnej czynione są starania o budowę chodnika dla pieszych do szkoły i cmentarza .