Młodzieżowego Zespołu MAZURECZEK

 

Zespół tworzą: 60-osobowy chór i prawie 30-osobowa orkiestra z Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W chórze i w orkiestrze śpiewają i grają dzieci i młodzież z malowniczo położonych Czubrowic, Racławic i Przegini.

Zespołem kieruje pasjonat i miłośnik folkloru Mariusz Mazur, który jednocześnie jest autorem opracowań muzycznych prezentowanych utworów i dyrygentem.

Młodzi wykonawcy rozpoczęli działalność w tej formie w styczniu 2006 roku. Wcześniej część z nich występowała w zespole pod nazwą „Young Singers”, który działał od roku 2000 jako samodzielny zespół.

Od 2004 roku patronat nad zespołem dziecięco-młodzieżowym objął Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach.

W 2006 roku zespół zmienił formę, repertuar oraz nazwę na: Młodzieżowy Zespół „Mazureczek”.

Grupa wykonuje repertuar ludowy i rozrywkowy.

Obecnie zespół gra na następujących instrumentach: skrzypce, gitara basowa, gitara elektryczna, gitara akustyczna, flety poprzeczne, klarnety, saksofony altowe, trąbka, tenor, akordeony, pianino, perkusja, instrumenty perkusyjne. Oprócz instrumentarium w skład zespołu wchodzi chór.

Zespół bierze udział w imprezach organizowanych na terenie województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego i swojej gminy. Od kilku lat przygotowuje oprawę muzyczną Integracyjnych Spotkań Opłatkowych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - Ogniska Terapeutycznego w Jerzmanowicach. Tradycją stał się również czynny udział zespołu podczas Mszy św. w święto św. Cecylii, patronki muzyków. Każdorazowo prezentuje bardzo wysoki poziom umiejętności, „chwyta za serce” świeżością i powiewem młodości.

Oprócz tego corocznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy na koncerty kolęd.

Czynie bierzemy udział w lokalnym życiu naszej gminy, czemu dajemy wyraz np. przez aktywne uczestnictwo w organizowanych na jej terenie festynach i innych imprezach.

Po raz kolejny nasz zespół wziął udział w obchodach rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Corocznie bierze udział w Dniach Powiatu Krakowskiego.