OSP Racławice

Ochotnicza Straż Pożarna w Racławicach

Rok założenia: 1946
Liczba członków: 41, MDP: 14
Adres: Racławice 249

---------------------------------------------------------------------
ZARZĄD OSP RACŁAWICE
Prezes: Władysław Stach
Naczelnik: Grzegorz Noga
Z-ca naczelnika: Dariusz Redel
Sekretarz: Grzegorz Sroka
Skarbnik: Tadeusz Noga
---------------------------------------------------------------------
Rok po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy postanowili założyć strażacką strukturę w Racławicach. Za datę rozpoczęcia działalności OSP Racławice uznaje się 7 sierpnia 1946 roku. Siedziba druhów mieściła się w baraku koło kościoła, a pierwsze władze jednostki zakupiły na potrzeby straży cztery czapki. Do udziału w akcjach gaśniczych wyznaczane były konie mieszkańców. W 1953 roku zakupiono motopompę Leopolia. W tym samym roku od Jana Hrabiego pozyskano plac pod budowę strażnicy. Prace zakończono w 1957 roku - powstał obiekt w stanie surowym, wybudowany ze składek mieszkańców Racławic. Z tego samego źródła pochodziły środki na zakup wozu konnego pod motopompę i inny sprzęt strażacki. Dzięki staraniom strażaków, jednostka otrzymała w 1973 roku swój pierwszy samochód - Lublin. Cztery lata później z komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie druhowie otrzymali Stara-25. W kolejnych latach przeprowadzono również gruntowny remont strażnicy.
Jednostka w 1992 roku pomagała gasić płonący las w okolicach Olkusza - Pustynia Błędowska, a w 1997 roku ratowała ludzi i domy mieszkańców Czernichowa i Sułoszowej którym zagrażała klęska powodzi. Poza udziałem w akcjach, drużyny z Racławic biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Aktywna jest też utworzona kilka lat temu drużyna młodzieżowa chłopców. Przez kilka lat działała także z powodzeniem MDP dziewcząt. Dzięki wsparciu byłego wójta gminy - Józefa Hrabiego, a także radnych, sołtysa do jednostki trafił Lublin II, przystosowany przez strażaków do działań pożarniczych.
Poza pożarami druhowie z Racławic wyjeżdżają do powalonych drzew, pompują wodę, udrażniają przepusty, czyszczą korytka Czubrówki i Racławki. Biorą udział w ćwiczeniach. Zabezpieczają mecze piłkarskie, a także inne zawody sportowe. Obecni są również podczas świąt religijnych i uroczystości państwowych. Brali udział w pielgrzymkach do Polski - Jana Pawła II.