Dolina Racławki

 

 

Rezerwat przyrody Dolina Racławki – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 473,66 ha, znajdujący się w Dolinie Racławki, nad rzeką Racławka w powiecie krakowskim. Utworzony został w 1962 r. i jest największym rezerwatem w województwie małopolskim. Obejmuje dno doliny oraz przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km, między skrajem wsi Paczółtowice a Dubiem (gdzie wpływa potok Szklarka z pobliskiej Doliny Szklarki tworząc odtąd rzekę Rudawka).

Zbocza doliny są bardzo strome, miejscami skaliste (niżej karboński wapień węglowy, wyżej wapień górno jurajski oraz wapień dewoński). Największe wyodrębnione skały to: Widoma, Opalona, Bażana, Łom Hrabski. Na terenie rezerwatu w Lesie Pisarskim w Wąwozie Żarskim znajduje się Jaskinia Żarska, a w Wąwozie Stradlina Jaskinia Beczkowa i Źródło Bażana. Całą dolinę pokrywa las bukowy (trzy typy buczyn: karpacka, ciepłolubna i kwaśna) oraz lasy grądowe (grab z innymi domieszkami), a także łęgi olszowe. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 27 gatunków roślin chronionych, m.in: buławnik mieczolistny, kruszczyk szerokolistny, pokrzyk wilcza jagoda, widłak goździsty, żłobik koralowy, śnieżyczka przebiśnieg, orlik pospolity. Rośnie tutaj najpiękniejszy spośród "polskich" storczykowatych – obuwik pospolity. Znajdują się tu pomniki przyrody (3 buki, lipa). Dość obfity potok Racławka płynie bystro, tworzy jary, baseniki i niewielkie wodospady lub bystrza.

Na terenie rezerwatu stworzono 3 ścieżki turystyczno-dydaktyczne dla pieszych, posiadających znaczną wiedzę geologiczną, przy których można zobaczyć odkrywki martwicy wapiennej. Ścieżki te są częściowo dostępne dla niepełnosprawnych turystów. Węzeł szlaków znajduje się w Dubiu, ścieżka składa się z trzech pętli: geologiczny szlak dydaktyczny (żółty – 7 km, czerwony – 6 km, niebieski – 5 km). Przez dolinę przebiega również rowerowy Szlak Orlich Gniazd. U wylotu doliny, na jej zachodnich zboczach w Wąwozie Zbrza znajduje się kamieniołom dolomitów "Dubie".
 

Bazy wypadowe z następujących miejscowości: Krzeszowice, Rudawa, Dubie, Dębnik, Paczółtowice, Żary, Szklary. Przy drodze prowadzącej środkiem rezerwatu znajduje się nieduży parking.

Skały wznoszące się ponad lasem