Zagroda w Racławicach

 


Typowy przykład tradycyjnego budownictwa drewnianego w miejscowości Racławice, o konstrukcji, kształcie i detalu typowego dla początków XX wieku.

Jest to budynek parterowy z murowanym fundamentem, na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryty ceramicznym dachem dwu-spadowym, z obdaszkiem poniżej szczytu. Ściany zewnętrzne konstrukcji zrębowo - słupowej, w większości szalowane pionowo ustawionymi deskami. Do detali architektonicznych należy wysunięcie części belek w okapie (rysie), stolarka okienna skrzynkowa 4-polowa.